هدف وردپرس

اخبار سایت

محصولات آپدیت شده در سال 1402

محصولات آپدیت شده در سال 1402

قالب ها و افزونه های آپدیت شده در دی ماه 1401

قالب ها و افزونه های آپدیت شده در دی ماه 1401

قالب ها و افزونه های آپدیت شده در شهریور ماه 1401

قالب ها و افزونه های آپدیت شده در شهریور ماه 1401

قالب ها و افزونه های آپدیت شده در مرداد ماه 1401

قالب ها و افزونه های آپدیت شده در مرداد ماه 1401

قالب ها و افزونه های آپدیت شده در تیر ماه 1401

قالب ها و افزونه های آپدیت شده در تیر ماه 1401

قالب ها و افزونه های آپدیت شده در خرداد ماه 1401

قالب ها و افزونه های آپدیت شده در خرداد ماه 1401

افزونه های سئو Yoast SEO آپدیت شدند

مجموعه پک ویژه افزونه های Yoast SEO آپدیت شدند

افزونه آپدیت شده

افزونه های آپدیت شده در آبان ماه 1400

افزونه و قالب آپدیت شده در مهر ماه 1400

افزونه و قالب آپدیت شده در مهر ماه 1400

افزونه های سئو Yoast SEO آپدیت شدند

مجموعه پک ویژه افزونه های Yoast SEO آپدیت شدند

آپدیت افزونه ها

افزونه های آپدیت شده در تاریخ 25 مرداد 1400

افزونه های آپدیت شده

افزونه های آپدیت شده در تاریخ 18 خرداد 1400

افزونه پرداخت چند مرحله ای ووکامرس Multi Step checkout آپدیت شد

افزونه پرداخت چند مرحله ای ووکامرس Multi Step checkout آپدیت شد

افزونه فروش محصول بر اساس ابعاد ، وزن و حجم ووکامرس آپدیت شد

افزونه فروش محصول بر اساس ابعاد ، وزن و حجم ووکامرس آپدیت شد

آپدیت افزونه دکان

افزونه چند فروشندگی دکان Dokan Pro Business آپدیت شد

آپدیت افزونه دکان

افزونه چند فروشندگی دکان Dokan Pro Business آپدیت شد

افزونه ووکامرس چند فروشندگی دکان Dokan Pro Business آپدیت شد

افزونه ووکامرس چند فروشندگی دکان Dokan Pro Business آپدیت شد

افزونه ووکامرس چند فروشندگی دکان Dokan Pro Business آپدیت شد

افزونه ووکامرس چند فروشندگی دکان Dokan Pro Business آپدیت شد

افزونه امتیاز و پاداش ووکامرس

افزونه امتیاز و پاداش ووکامرس Points And Rewards آپدیت شد

افزونه فروش محصول بر اساس ابعاد ، وزن و حجم ووکامرس آپدیت شد

افزونه فروش محصول بر اساس ابعاد ، وزن و حجم ووکامرس آپدیت شد

×